HEM

Välkommen till

JKB Projektutveckling AB


Välkommen till JKB Projektutveckling AB


Vi är ett Stockholmsbaserat konsultföretag verksamt inom två områden -

Projekt- och Fastighetsutveckling och

Arbetsmiljö-, Miljö- och Kvalitetsledning (HSEQ Management).


Vi erbjuder en hög kompetens i både större och mindre uppdrag,

alltid med en nära och personlig relation till våra kunder.

Projekt- och Fastighetsutveckling


Uppdrag inom bygg- och fastighetsprojekt som att utveckla fastigheter eller driva detaljplaneprocesser,

men också uppdrag som projektledare, projekteringsledare, kontrollansvarig eller rådgivare till byggherrar.


Läs mer här

Arbetsmiljö- Miljö- och Kvalitetsledning


Stöd till företag i deras arbetsmiljö-, miljö-, kvalitets- eller hållbarhetsarbete , som att ta fram grundläggande arbetsmiljörutiner för att uppfylla lagkrav, göra internrevision för ISO-certifiering, utbilda medarbetare eller som interim HSEQ-manager.


Läs mer här


GalleriVilla, Bro - Projektutveckling och genomförande
Nordex Sverige AB. Miljörapportering
E.ON Energilösningar, Transitledning Högbytorp
Interim Safety Coordinator
Katarina Brofalk håller föredrag om arbetsmiljö och fallskyddsutrustning hos C2 Vertical Safety
Villa, Bro - Kontrollansvariguppdrag
Joakim Brofalk håller föredrag om Svartviks Strand
Villa, Bro - Kontrollansvariguppdrag
Skyddsrond med E.ON Energilösningar och Svevia
Interim Safety Coordinator
Katarina Brofalk i paneldiskussion hos C2 Vertical Safety
Joakim Brofalk håller föredrag om Svartviks Strand

JKB Projektutveckling AB

Kristinetorpsvägen 34

197 91 BRO