HSEQ MANAGEMENT

Arbetsmiljö,

Miljö, Kvalitet, Hållbarhet

Arbetsmiljö- Miljö- och Kvalitetsledning


Med mångårig erfarenhet från arbete som Arbetsmijlö/Miljö/Kvalitetschef i olika företag med verksamhet i hela Skandinavien kan vi erbjuda ett flertal olika tjänster inom arbetsmiljö-, miljö-, kvalitets- eller hållbarhetsarbete. Vi vänder oss såväl till kunder som vill komma igång med sitt arbetsmiljöarbete som till kunder som vill se över etablerade arbetssätt eller förstärka organisationen.


Exempel på tjänster:


 • Interim Arbetsmiljö/Miljö/Kvalitetschef
 • Arbetsmiljö/Miljö/Kvalitetsstrateg eller -samordnare
 • Internrevisor


Arbetsmiljöledning

 • Stöd för att uppfylla lagkrav på Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Se över och förbättra arbetsmiljörutiner för att förebygga olyckor
 • Punktinsatser vid riskanalyser, utredningar, upphandling eller omorganisering
 • Arbetsmljöplan och byggarbetsmiljösamordning
 • Internkommunikation och implementering av åtgärder
 • Utbildningar och föredrag
 • Anpassa ledningssystem till nya ISO 45001
 • Stöd till utländska företag som vill ta uppdrag i Sverige


Miljöledning

 • Se över och förbättra miljöarbete för minskad miljöpåverkan
 • Bedöma miljöaspekter och säkerställa att lagkrav uppfylls
 • Intressentanalys och anpassning till ISO 14001:2015
 • Hållbarhetsredovisning


Kvalitetsledning:

 • Se över och förbättra rutiner i verksamheten
 • Internrevision och åtgärdsplanering
 • Intressentanalys och anpassning till ISO 9001:2015
Kontakta Katarina Brofalk för mer information!


katarina.brofalk@jkbprojekt.se

072-743 1743
Kompetens och erfarenheter:


 • Kvalitetssäkring, miljö- och arbetsmiljöledning.
 • ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001/ISO 45001-certifiering
 • CE-märkning och Maskinsäkerhet
 • Internrevisor och utbildare
 • Byggarbetsmiljö, projektledning
 • HSEQ Manager Scandinavia, Nordex (vindkraft)
 • Nordic Safety Officer, Skanska RDN (bostadsutveckling)
 • EHSQ Manager, Ruukki (stålbyggnad)
 • Projektledare, Arcona (byggverksamhet)


CV Katarina Brofalk


JKB Projektutveckling AB

Kristinetorpsvägen 34

197 91 BRO