TJÄNSTER


Vad kan vi göra för dig?

Våra Tjänster


Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi stötta våra kunder på en mängd olika sätt i deras verksamheter. Vi vill jobba långsiktigt och nära våra kunder, och kunna ha en personlig kontakt i varje projekt.


Vi är måna om att vår insats ska skapa ett mervärde och bidra till lyckade och väl genomförda projekt, oavsett om det gäller villabygge, fastighetsutveckling eller att föra in ett ledningssystem.


Vi lägger också stor vikt vid att både våra egna insatser och projektet i stort genomförs på ett hållbart sätt, och med arbetsmiljö, miljö och kvalitet i fokus.


Våra verksamhetsområden är Projekt- och fastighetsutveckling, och Arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsledning. Vi arbetar i nära samarbete med andra företag för att bredda kompetensen ytterligare när det krävs.


Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa just dig!


070-559 11 83Joakim och Katarina Brofalk

Detaljerad information om vår Projekt- och Fastighetsutveckling här.

Detaljerad information om vår Arbetsmiljö-, Miljö- och Kvalitetsledning här.

JKB Projektutveckling AB

Kristinetorpsvägen 34

197 91 BRO